Långasands Idrottsförening

Aktiveter för alla

LIF har yttrat sig i samråd

2023-05-28

LIF engagerar sig i och värnar om Långasands utveckling. Som fastighetsägare till tennisbanorna och sakägare i detaljplanen för Eftra 3:3 så har styrelsen lämnat ett yttrande i plansamrådet utifrån LIFs perspektiv.

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
230718 Protokoll Årsmöte_sign.pdf
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bollsport | Kuvia | Gymnastik | Kuvia | Långasandsloppet | Kuvia | Styrelse | Kuvia